A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Жашківський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки
Жашківської міської ради Черкаської області

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ З ПАНКРАТІОНУ

Дата: 22.05.2020 11:20
Кількість переглядів: 315


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
27 серпня 2018 року № 3906


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2018 р.
за № 1084/32536

ПРАВИЛА
спортивних змагань з панкратіону

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з панкратіону, що проводяться на території України.

2. Ці Правила розроблено та складено з урахуванням вимог Міжнародної федерації боротьби «Об’єднаний світ боротьби» (UWW) і Міжнародної Федерації панкратіону (IFPA). Ці Правила є головним документом для організацій, що проводять змагання з панкратіону на всій території України.

3. Правила змагань з панкратіону складаються з п’яти видів програми:

полідамас;

палезмата;

сабмішн;

традішн;

фул.

 

 

 

 

ІІ. Особливості проведення змагань

1. Змагання з панкратіону поділяються на:

особисті;

особисто-командні;

командні;

кваліфікаційні.

2. В особистих змаганнях визначаються лише особисті результати й місця учасників.

3. В командних змаганнях визначаються результати й місця команд.

4. Кількісний склад команди та вагові категорії визначаються Регламентом змагань (далі - Регламент).

5. До участі у командних змаганнях допускаються лише учасники (основні та запасні), зазначені у заявці.

6. У разі нічиєї проводиться додаткове жеребкування для визначення вагової категорії, в якій проводитиметься додатковий поєдинок. Представник команди може обрати одного спортсмена зі своєї команди для поєдинку з учасником, якого обрали з команди суперників з метою визначення переможців командної першості.

7. Заборонено проводити заміну учасників після оголошення порядку виступу учасників для визначеного кола змагань згідно із заявкою на участь кожної команди.

8. В особисто-командних змаганнях визначаються як особисті, так і командні результати.

9. Особливості проведення змагань у кожному окремому випадку визначаються Регламентом.

ІІІ. Системи проведення змагань

1. Змагання можуть проводитися за такими системами:

система кола;

з вибуванням після поразки (першої, двох, за результатами додаткових поєдинків за третє місце);

змішана.

2. Проведення змагань за системою кола передбачає зустріч кожного(ї) учасника (команди) з кожним(ою) учасником (командою) у визначеній ваговій категорії.

Якщо у змаганнях бере участь велика кількість учасників (команд), дозволяється розподіляти учасників (команди) на підгрупи (додаток 1).

3. За системою з вибуванням після поразки учасник (команда) вибуває зі змагань після зазнання встановленої Регламентом кількості поразок або після поразки в додаткових поєдинках за третє місце (додатки 2-4).

4. Система проведення змагань має бути зазначена у Регламенті.

IV. Організація змагань

1. Змагання з панкратіону мають проводитися згідно з цими Правилами та Регламентом.

2. Організатор змагань зобов’язаний:

розробити та затвердити Регламент;

створити організаційний комітет з підготовки та проведення змагань;

сформувати й затвердити головну суддівську колегію;

вирішити питання матеріально-технічного та медичного забезпечення;

організувати розміщення і харчування учасників, представників, суддів, а також роботу транспорту та обслуговуючого персоналу;

підготувати місця проведення змагань.

V. Регламент змагань

1. Регламент є основним документом, яким керуються суддівська колегія та учасники змагань.

2. Регламент не має суперечити цим Правилам. В інакшому випадку суддівська колегія повинна керуватися цими Правилами.

3. Регламент має бути розісланий:

для районних і міських змагань - не пізніше ніж за один місяць до їх початку;

для зональних, національних змагань - не пізніше ніж за два місяці до їх початку;

для міжнародних змагань - не пізніше ніж за шість місяців до їх початку.

4. Регламент має містити такі розділи:

цілі і завдання заходу;

строки і місце проведення заходу;

організація та керівництво проведення заходу;

учасники заходу;

особливості заходу (змагання особисті, командні, особисто-командні);

програма проведення змагань;

безпека та підготовка місць для проведення заходу;

умови визначення першості та нагородження переможців і призерів;

умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників;

строки та порядок подання заявок на участь у заході;

інші умови, які забезпечують якісне проведення конкретного заходу.

5. Пункти Регламенту мають бути точними для запобігання різному їх тлумаченню.

6. Зміни і доповнення до Регламенту має право вносити лише організація, яка його затвердила, не пізніше дати початку жеребкування цих змагань.

VI. Заявки на участь у змаганнях

1. Іменну заявку на участь у змаганнях подає організатор і приймає секретаріат (додаток 5).

2. Заявка має бути підписана керівництвом організації, яка відряджає команду на змагання.

3. Заявка має бути завірена лікарем, печатками медичного закладу, навпроти прізвища кожного спортсмена має бути віза лікаря - «допущений».

4. Перезаявка (додаток 6) подається головному секретареві не пізніше проведення жеребкування.

5. У разі проведення онлайн-реєстрації оригінал заявки подається головному секретарю змагань у день приїзду команди.

VII. Жеребкування

1. Черговість виступів учасників (команд) у змаганнях визначається жеребкуванням. Жеребкування проводить головний секретар змагань.

2. Жеребкування особистих та особисто-командних змагань проводиться у кожній ваговій категорії окремо.

3. У командних змаганнях порядок виступу учасників визначає представник (капітан) команди.

VIII. Протест

1. У разі незгоди з рішенням окремих суддів дозволяється звертатися до суддівської колегії із заявою або протестом через представника своєї команди.

2. До розгляду приймаються протести, які стосуються технічних дій, присудження залікових балів. Протести на зауваження за пасивність і грубу поведінку не приймаються.

3. Заява або протест висловлюється в усній формі безпосередньо під час поєдинку впродовж десяти секунд після проведення технічної дії. Протести або заяви, подані після закінчення поєдинку (оголошення переможця), до розгляду не приймаються.

4. Представник команди подає протест шляхом викидання губки та піднімає вгору руку, не залишаючи свого місця.

Заступник головного судді зупиняє поєдинок одразу, як тільки це стає можливим (технічні дії, які почалися під час подання протесту, мають бути завершені).

Якщо учасник після запитання судді не згоден з поданим протестом, поєдинок продовжується.

5. Рішення головної суддівської колегії щодо протестів є остаточним і перегляду не підлягає.

6. При розгляді протесту дозволяється використання якісного професійного відеозапису конкретного змагального поєдинку.

7. Протест подається представником. У разі задоволення протесту представник зберігає право подавати протест вдруге під час цього поєдинку. У разі незадоволення протесту представник втрачає право подавати протест під час цього поєдинку, супротивнику присуджуються п’ять балів.

IХ. Паспорт учасника змагань

1. Паспорт учасника змагань розробляється, затверджується та надається Федерацією панкратіону України.

2. Будь-який учасник змагань (юнаки, юніори, молодь, дорослі чи ветерани) повинен мати паспорт учасника змагань.

3. Учасник повинен подати паспорт учасника змагань головному секретарю на перевірку перед кожним змаганням.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора